38 Aktiverat arbete för egen räkning

Bokföring av, bokföra, hur man bokför aktiverat arbete för egen räkning.

I kontogrupp 38 bokförs aktiverat arbete för egen räkning. Aktiverat arbete för egen räkning är arbetskostnader som man haft för framtagandet av produkter och tjänster för eget bruk och som kommer att aktiveras och skrivas av över flera år.

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)
3810 Valfritt huvudkonto
3820 Valfritt huvudkonto
3830 Valfritt huvudkonto
3840 Aktiverat arbete (material)
3850 Aktiverat arbete (omkostnader)
3860 Valfritt huvudkonto
3870 Aktiverat arbete (personal)
3880 Valfritt huvudkonto
3890 Valfritt huvudkonto