37 Intäktskorrigeringar

Bokföring av, bokföra, hur man bokför intäktskorrigeringar.

I kontogrupp 37 bokförs intäktskorrigeringar. Intäktskorrigeringar är justering av intäkterna på grund av exempelvis lämnade rabatter, öresutjämning, kronutjämning m.m.

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

3700 Intäktskorrigeringar (gruppkonto)
3710 Ofördelade intäktsreduktioner
3720 Valfritt huvudkonto
3730 Lämnade rabatter
3740 Öres- och kronutjämning
3750 Punktskatter
3760 Valfritt huvudkonto
3770 Valfritt huvudkonto
3780 Valfritt huvudkonto
3790 Övriga intäktskorrigeringar