36 Rörelsens sidointäkter

Bokföring av, bokföra, hur man bokför rörelsens sidointäkter.

I kontogrupp 36 bokförs rörelsens sidointäkter. Rörelsens sidointäkter är intäkter från försäljning av annat än huvudverksamheten och som är huvudintäkterna.

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

3600 Rörelsens sidointäkter (gruppkonto)
3610 Försäljning av material
3620 Tillfällig uthyrning av personal
3630 Tillfällig uthyrning av transportmedel
3640 Valfritt huvudkonto
3650 Valfritt huvudkonto
3660 Valfritt huvudkonto
3670 Intäkter från värdepapper
3680 Management fees
3690 Övriga sidointäkter