3550 Fakturerade resekostnader

Bokföring av, bokföra, hur man bokför fakturerade resekostnader
I gruppkonto 3550 sker bokföring av fakturerade resekostnader. Fakturerade resekostnader är kostnader som företaget initialt har, men som vidarefaktureras till antingen kunderna eller till koncernbolag och intressebolag.