3540 Faktureringsavgifter

Bokföring av, bokföra, hur man bokför faktureringsavgifter
I gruppkonto 3540 sker bokföring av faktureringskostnader. Fakturerade tull- och speditionskostnader är kostnader som företaget initialt har, men som vidarefaktureras till antingen kunderna eller till koncernbolag och intressebolag.