3510 Fakturerat emballage

Bokföring av, bokföra, hur man bokför fakturerat emballage.

I gruppkonto 3510 sker bokföring av fakturerat emballage. Fakturerat emballage är kostnader som företaget initialt har, men som vidarefaktureras till antingen kunderna eller till koncernbolag och intressebolag.

3511 Fakturerat emballage
3518 Returnerat emballage