35 Fakturerade kostnader

Bokföring av, bokföra, hur man bokför fakturerade kostnader.

I kontogrupp 35 och gruppkonto 3500 sker bokföring av fakturerade kostnader. Fakturerade kostnader är kostnader som företaget initialt tar själv, men som senare vidarefaktureras till antingen kunderna eller till koncernbolag och intressebolag.

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

3510 Fakturerat emballage
3520 Fakturerade frakter
3530 Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m.
3540 Faktureringsavgifter
3550 Fakturerade resekostnader
3560 Fakturerade kostnader till koncernföretag
3570 Fakturerade kostnader till intresseföretag
3580 Valfritt huvudkonto
3590 Övriga fakturerade kostnader