30-34 Huvudintäkter

I kontogruppen 30-34 bokförs huvudintäkterna för en rörelse. Nedan är exempel på olika huvudkonton – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:

3020 Försäljning VMB varor
3028 Positiv VM omföringskonto
3030 Positiv VM 25%
3041 Försäljning tjänst 25% sv
3042 Försäljning tjänst 12% sv
3043 Försäljning tjänst 6% sv
3044 Försäljning tjänst sv momsfri
3045 Försäljning tjänst utanför EU momsfri
3046 Försäljning tjänst till EU 25%
3048 Försäljning tjänst EU momsfri
3051 Försäljning varor 25% sv
3052 Försäljning varor 12% sv
3053 Försäljning varor 6% sv
3054 Försäljning varor sv momsfri
3055 Försäljning varor utanför EU momsfri
3056 Försäljning varor till EU 25 momspliktig
3057 Treparts försäljn varor till EU 25%
3058 Försäljning varor EU momsfri
3059 Momspl uttag av fast.tj 25%
3062 Förs varor närst företag

 

Bokföringskonton för bokföring av huvudintäkterna för hotell och restaurang enligt SHR: