2510 Skatteskulder

2510 Skatteskulder

2512 Beräknad inkomstskatt
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader
2515 Beräknad avkastningsskatt
2516 Moms
2517 Beräknad utländsk skatt
2518 Betald F-skatt