2010 Eget kapital, handelsbolag

Bokföring av, bokföra, hur man bokför eget kapital i handelsbolag

Nedanstående bokföringskonton (BAS-konton) används för bokföring av eget kapital för en delägare  i handelsbolag:

2010 Eget kapital, delägare 1
2011 Egna varuuttag
2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
2013 Övriga egna uttag
2016 Förändring i fond för verkligt värde
2017 Årets kapitaltillskott
2018 Övriga egna insättningar
2019 Årets resultat, delägare 1
2020 Eget kapital, delägare 2
2021 Egna varuuttag
2022 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
2023 Övriga egna uttag
2026 Förändring i fond för verkligt värde
2027 Årets kapitaltillskott
2028 Övriga egna insättningar
2029 Årets resultat, delägare 2
2030 Eget kapital, delägare 3
2031 Egna varuuttag
2032 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
2033 Övriga egna uttag
2036 Förändring i fond för verkligt värde
2037 Årets kapitaltillskott
2038 Övriga egna insättningar
2039 Årets resultat, delägare 3
2040 Eget kapital, delägare 4
2041 Egna varuuttag
2042 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
2043 Övriga egna uttag
2046 Förändring i fond för verkligt värde
2047 Årets kapitaltillskott
2048 Övriga egna insättningar
2049 Årets resultat, delägare 4