1810 Andelar i börsnoterade företag

1810 Andelar i börsnoterade företag

1811 Valfritt underkonto
1812 Valfritt underkonto
1813 Valfritt underkonto
1814 Valfritt underkonto
1815 Valfritt underkonto
1816 Valfritt underkonto
1817 Valfritt underkonto
1818 Valfritt underkonto
1819 Valfritt underkonto