1680 Andra kortfristiga fordringar

1680 Andra kortfristiga fordringar

1681 Utlägg för kunder
1682 Kortfristiga lånefordringar
1683 Derivat
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer
1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller  närstående
1686 Valfritt underkonto
1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar
1688 Fordran pensionsförsäkring, deklarationspost
1689 Övriga kortfristiga fordringar