1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag

 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag

1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag
1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag
1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag
1664 Valfritt underkonto
1665 Valfritt underkonto
1666 Valfritt underkonto
1667 Valfritt underkonto
1668 Valfritt underkonto
1669 Valfritt underkonto