1380 Andra långfristiga fordringar

I huvudkonto 1380 bokförs Andra långfristiga fordringar. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1381 Långfristiga reversfordringar
1382 Långfristiga fordringar hos anställda
1383 Lämnade depositioner, långfristiga
1384 Derivat
1385 Värde av kapitalförsäkring
1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del
1387 Långfristiga kontraktsfordringar
1388 Valfritt underkonto
1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar

Gå tillbaka till kontogrupp 13 Finansiella anläggningstillgångar för att se Finansiella anläggningstillgångar.