1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag

I huvudkonto 1310 bokförs Andelar i koncernföretag. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1341 Valfritt underkonto
1342 Valfritt underkonto
1343 Valfritt underkonto
1344 Valfritt underkonto
1345 Valfritt underkonto
1346 Valfritt underkonto
1347 Valfritt underkonto
1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
1349 Valfritt underkonto
1350 Valfritt underkonto

Gå tillbaka till kontogrupp 13 Finansiella anläggningstillgångar för att se Finansiella anläggningstillgångar.