1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag

I huvudkonto 1320 bokförs Långfristiga fordringar hos koncernföretag. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag
1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag
1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
1324 Valfritt underkonto
1325 Valfritt underkonto
1326 Valfritt underkonto
1327 Valfritt underkonto
1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag
1329 Valfritt underkonto

 

Gå tillbaka till kontogrupp 13 Finansiella anläggningstillgångar för att se Finansiella anläggningstillgångar.