1310 Andelar i koncernföretag

I huvudkonto 1310 bokförs Andelar i koncernföretag. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1311 Andelar i svenska dotterföretag
1312 Andelar i utländska dotterföretag
1313 Andelar i andra svenska koncernföretag
1314 Andelar i andra utländska koncernföretag
1315 Valfritt underkonto
1316 Andelar i ekonomiska föreningar, koncernföretag
1317 Valfritt underkonto
1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag
1319 Valfritt underkonto

Gå tillbaka till kontogrupp 13 Finansiella anläggningstillgångar för att se Finansiella anläggningstillgångar.