1031 Patent

Bokföring av, bokföra, hur man bokför patent

Patent utgör en immateriell anläggningstillgång för företag och immateriella anläggningstillgångar finns bokförda på tillgångsidan i balansräkningen.

Patent bokförs på bokföringskonto 1011 som är ett underkonto till gruppkonto 1010.

Gå tillbaka till gruppkonto 1030 Patent för att hitta fler exempel på bokföring av patent.