1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.

Bokföring av, bokföra, hur man bokför ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m

Bokföring av ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m. sker på bokföringskonto 1029.

Koncessioner m.m. utgör en immateriell anläggningstillgång  för företaget och finns därför bokförda på tillgångsidan i balansräkningen.

Gå tillbaka till gruppkonto 1020 Koncessioner för att hitta fler exempel på hur man bokför balanserade utgifter.