1021 Koncessioner

Bokföring av, bokföra, hur man bokför koncessioner

Bokföring av av koncessioner sker på bokföringskonto 1021.

Koncessioner utgör en immateriell anläggningstillgång för företaget och finns därför på tillgångsidan i balansräkningen.

Gå tillbaka till gruppkonto 1020 Koncessioner för att hitta fler exempel på hur man bokför balanserade utgifter.