1020 Koncessioner m.m.

Bokföring av, bokföra, hur man bokför koncessioner

Koncessioner utgör immateriella anläggningstillgångar för företag och en immateriell anläggningstillgång finns bokförd på tillgångssidan i balansräkningen.

Koncessioner bokförsbokföringskonto 1020 som är ett huvudkonto för bokföring av koncessioner, 1020 Koncessioner m.m.

Nedan anges underkontona för bokföring koncessioner – du kan läsa mer om hur du ska bokföra på respektive underkonto genom att klicka på bokföringskontot nedan:

1021 Koncessioner
1022 Valfritt underkonto
1023 Valfritt underkonto
1024 Valfritt underkonto
1025 Valfritt underkonto
1026 Valfritt underkonto
1027 Valfritt underkonto
1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.
1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.

Gå tillbaka till kontogrupp 10 Immateriella anläggningstillgångar för att se andra immateriella anläggningstillgångar.