1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter

Bokföring av, bokföra, hur man bokför ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter

Bokföring av ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter sker på bokföringskonto 1019.

Balanserade utgifter utgör en immateriell anläggningstillgång för företaget och finns därför bokförda på tillgångsidan i balansräkningen.

Gå tillbaka till gruppkontot 1010 Balanserade utgifter för att hitta fler exempel på hur man bokför balanserade utgifter.