1012 Balanserade utgifter för programvaror

Bokföring av, bokföra, hur man bokför balanserade utgifter för programvaror

Bokföring av balanserade utgifter för programvaror sker på bokföringskonto 1012.

Balanserade utgifter utgör en tillgång för företaget och finns därför på tillgångsidan i balansräkningen.

Gå tillbaka till gruppkontot 1010 Balanserade utgifter för att hitta fler exempel på balanserade utgifter.