81 Resultat från andelar i intresseföretag

81 Resultat från andelar i intresseföretag

BAS-konton:

8110 Utdelning på andelar i intresseföretag
8120 Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag
8130 Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)
8170 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag
8180 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.