76 Övriga personalkostnader

76 Övriga personalkostnader

 

BAS-konton:

7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)
7610 Utbildning
7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill
7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill
7630 Personalrepresentation 7631 Personalrepresentation, avdragsgill
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill
7650 Sjuklöneförsäkring
7670 Förändring av personalstiftelsekapital 7671 Avsättning till personalstiftelse
7678 Gottgörelse från personalstiftelse
7690 Övriga personalkostnader 7691 Personalrekrytering
7692 Begravningshjälp
7693 Fritidsverksamhet
7699 Övriga personalkostnader

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.