74 Pensionskostnader

74 Pensionskostnader

BAS-konton:

7400 Pensionskostnader (gruppkonto)
7410 Pensionsförsäkringspremier 7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar
7418 Återbäring från försäkringsföretag
7420 Förändring av pensionsskuld
7430 Avdrag för räntedel i pensionskostnad
7440 Förändring av pensionsstiftelsekapital 7441 Avsättning till pensionsstiftelse
7448 Gottgörelse från pensionsstiftelse
7460 Pensionsutbetalningar 7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda
7462 Pensionsutbetalningar till f.d. tjänstemän
7463 Pensionsutbetalningar till f.d. företagsledare
7470 Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter
7490 Övriga pensionskostnader

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.