7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier

Bokföring av avskrivningar på maskiner och inventarier sker på nedanstående bokföringskonton.

7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg
7833 Avskrivningar på installationer
7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel
7835 Avskrivningar på datorer
7836 Avskrivningar på leasade tillgångar
7837 Valfritt bokföringskonto
7838 Valfritt bokföringskonto
7839 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.