7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

7811 Avskrivningar på balanserade utgifter
7812 Avskrivningar på koncessioner m.m.
7813 Avskrivningar på patent
7814 Avskrivningar på licenser
7815 Avskrivningar på varumärken
7816 Avskrivningar på hyresrätter
7817 Avskrivningar på goodwill
7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar

Leave a comment