64 Förvaltningskostnader

64 Förvaltningskostnader

BAS-konton:

6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto)
6410 Styrelsearvoden
6420 Ersättningar till revisor 6421 Revision
6422 Rådgivning
6430 Management fees
6440 Årsredovisning och delårsrapporter
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma
6490 Övriga förvaltningskostnader

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.