53 Energikostnader

 

BAS-konton:

5300 Energikostnader (gruppkonto)
5310 El för drift
5320 Gas
5330 Eldningsolja
5340 Stenkol och koks
5350 Torv, träkol, ved och annat träbränsle
5360 Bensin, fotogen och motorbrännolja
5370 Fjärrvärme, kyla och ånga
5380 Vatten
5390 Övriga energikostnader

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.