49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten

49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten

BAS-konton:

49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten
4900 Förändring av lager (gruppkonto)
4910 Förändring av lager av råvaror
4920 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter
4930 Förändring av lager av halvfabrikat 4931 Förändring av lager av köpta halvfabrikat
4932 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat
4940 Förändring av produkter i arbete 4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg
4945 Förändring av produkter i arbete, omkostnader
4947 Förändring av produkter i arbete, personalkostnader
4950 Förändring av lager av färdiga varor
4960 Förändring av lager av handelsvaror
4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader 4974 Förändring av pågående arbeten, material och utlägg
4975 Förändring av pågående arbeten, omkostnader
4977 Förändring av pågående arbeten, personalkostnader
4980 Förändring av lager av värdepapper 4981 Sålda värdepappers anskaffningsvärde
4987 Nedskrivning av värdepapper
4988 Återföring av nedskrivning av värdepapper
4990 Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.