3980 Erhållna offentliga stöd m.m.

Bokföring av, bokföra, hur man bokför erhållna offentliga stöd, EU-bidrag, statliga bidrag, kommunala bidrag, bidrag och ersättningar för personal och övriga erhållna bidrag.

3981 Erhållna EU-bidrag
3985 Erhållna statliga bidrag
3987 Erhållna kommunala bidrag
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal
3989 Övriga erhållna bidrag

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.