3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar

Bokföring av, bokföra, hur man bokför vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar, vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar, vinst vid avyttring av maskiner och inventarier.

3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar
3972 Vinst vid avyttring av byggnader och mark
3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarierLeave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.