2620 Utgående moms, reducerad 1

2620 Utgående moms, reducerad 1 2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, reducerad 1
2622 Utgående moms på egna uttag, reducerad 1
2623 Utgående moms för uthyrning, reducerad 1
2624 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, reducerad 1
2625 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, reducerad 1
2626 Utgående moms VMB 12 %
2627 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad 1
2628 Vilande utgående moms, reducerad 1

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.