Tillväxttakten för hushållens lån fortsätter att öka

Den årliga tillväxttakten för MFI:s utlåning till hushåll var 5,5 procent i juli vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i juni. Bostadslånen som utgör den största delen av hushållens lån uppvisade en tillväxttakt på 5,8 procent, vilket också är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med juni.

Läs mer

The post Tillväxttakten för hushållens lån fortsätter att öka appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Tillväxttakten för hushållens lån fortsätter att öka

Den årliga tillväxttakten för MFI:s utlåning till hushåll var 5,5 procent i juli vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i juni. Bostadslånen som utgör den största delen av hushållens lån uppvisade en tillväxttakt på 5,8 procent, vilket också är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med juni.

Läs mer

The post Tillväxttakten för hushållens lån fortsätter att öka appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.