Importvolymen ökade snabbare än exportvolymen under andra kvartalet

Varuexporten från Sverige ökade under det andra kvartalet i år med 0,1 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med andra kvartalet 2013. Samtidigt ökade varuimporten med 3,1 procent i volym.

Läs mer

The post Importvolymen ökade snabbare än exportvolymen under andra kvartalet appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Importvolymen ökade snabbare än exportvolymen under andra kvartalet

Varuexporten från Sverige ökade under det andra kvartalet i år med 0,1 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med andra kvartalet 2013. Samtidigt ökade varuimporten med 3,1 procent i volym.

Läs mer

The post Importvolymen ökade snabbare än exportvolymen under andra kvartalet appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.