Den digitala strategin: Du måste fortsätta utvecklas…

Internet har kommit att förändra vårt beteende och våra liv på många olika sätt och inom många olika områden, det är ett påstående som nog får anses gränsa till en sanning. Inte minst gäller det på de sätt som Lage tar upp i månadens nummer av Ekonomi info. Läs artikeln och se om du håller med och kanske också om det gäller för hur just du väljer att förhålla dig till nätet och nätets möjligheter.