Nationell strategi för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringen har tagit ytterligare ett steg för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Med en ny strategi anger regeringen hur dessa frågor på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ska tas om hand i Sverige. Regeringen överlämnar idag strategin i form av en skrivelse till riksdagen.

Läs mer

The post Nationell strategi för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.