Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Det är vanligt att ett tidsbestämt avtal förlängs om en konsument inte säger upp avtalet till avtalstidens utgång, så kallad automatisk avtalsförlängning. Konsekvensen för konsumenten kan då bli att han eller hon av förbiseende blir fortsatt bunden av avtalet, ofta under en längre tid.

Regeringen vill därför stärka konsumentskyddet genom att föreslå en ny lag.

Läs mer

The post Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.