Explosionsartad utveckling av antalet UC Bedrägerispärrar

C:s statistik visar att det har skett en kraftig ökning av antalet registrerade bedrägerispärrar hos UC. Sedan 2010 har antalet UC Bedrägerispärrar ökat med 315 procent. Bara det senaste året har antalet ökat med 52,4 procent.

Läs mer

 

The post Explosionsartad utveckling av antalet UC Bedrägerispärrar appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.