Kommuniké från det Finansiella stabilitetsrådets möte den 23 maj 2014

Den 23 maj hade Finansiella stabilitetsrådet sitt andra möte där företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken deltog. Rådet diskuterade det aktuella stabilitetsläget och de risker som hotar den finansiella stabiliteten.

Läs mer

The post Kommuniké från det Finansiella stabilitetsrådets möte den 23 maj 2014 appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.