Ökad samverkan för bättre tillsyn av yrkestrafiken på väg

Med gemensamma krafter vill Transportstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten utveckla tillsynen av yrkestrafik på väg. Myndigheterna vill också öka samarbetet i den här frågan. Det är skälet till en nyligen genomförd gemensam konferens.

Läs mer

The post Ökad samverkan för bättre tillsyn av yrkestrafiken på väg appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.