Industrins investeringar väntas fortsätta minska

Det framgår av SCB:s senaste investeringsenkät insamlad i april. Industriföretagen planerar att investera 52,8 miljarder i år, vilket kan jämföras med fjolårets investeringar som uppgick till 54,5 miljarder. Investeringsvolymerna bedöms minska med 9 procent.

Läs mer

The post Industrins investeringar väntas fortsätta minska appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.