Tydliggörande om kassaregister för torg- och marknadshandel

Sedan årsskiftet finns nya krav för torg- och marknadshandel att använda kassaregister. Eftersom torg- och marknadshandel ofta bedrivs utomhus, med utsatthet för väder och vind, har de nya kraven väckt frågan om vilka typer av kassaregister som är lämpliga att använda ur säkerhetssynpunkt.

Läs mer

The post Tydliggörande om kassaregister för torg- och marknadshandel appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.