Förslag om stärkt konsumentskydd vid förmedling av försäkringar

Finansdepartementet föreslår i en promemoria nya regler för förmedling av försäkringar. Syftet är att sätta kundens intressen i fokus vid bl.a. rådgivning om försäkringar. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden.

Läs mer

The post Förslag om stärkt konsumentskydd vid förmedling av försäkringar appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.