Reporäntan sänks med en halv procentenhet till 0,25 procent

Konjunkturen fortsätter att stärkas i svensk ekonomi. Men inflationen har blivit lägre än väntat och inflationstrycket bedöms vara tydligt lägre jämfört med bedömningen i april. Riksbankens direktion anser att det krävs en ännu lägre ränta för att inflationen ska stiga mot målet på 2 procent. Reporäntan sänks nu med 0,5 procentenheter till 0,25 procent samtidigt som räntebanan revideras ner påtagligt. Först i slutet av 2015 väntas reporäntan höjas.

Läs mer

The post Reporäntan sänks med en halv procentenhet till 0,25 procent appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.