Regeringen sänker företagens sjuklönekostnader

Regeringen föreslår en sänkning av företagens kostnader för sjuklön genom ett nytt högkostnadsskydd som gynnar småföretag och betalas ut automatiskt. Det är innebörden i den remiss som skickas till Lagrådet i dag.

Läs mer

The post Regeringen sänker företagens sjuklönekostnader appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.