Ny lag om näringsförbud

I lagrådsremissen föreslås att kretsen av personer som kan meddelas näringsförbud utökas till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verksamhet, oavsett i vilket associationsrättslig form verksamheten bedrivs. Vidare utvidgas det så kallade ställningsansvaret, som innebär att vissa funktionärer i en juridisk person alltid presumeras leda verksamheten,till att omfatta även vissa företrädare för utländska filialer och stiftelser.

Läs mer

The post Ny lag om näringsförbud appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.