Kommittédirektiv: Revisorer och revision – nya EU-regler

Nya EU-regler om revisorer och revision antas sannolikt inom den närmaste tiden. Reglerna syftar bland annat till att höja kvaliteten på revisionen inom EU och att stärka den finansiella stabiliteten.

Läs mer

The post Kommittédirektiv: Revisorer och revision – nya EU-regler appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.