Traktamente i Sverige

Traktamente i Sverige –  vid tjänsteresa inom landet kan traktamente erhållas för inrikes tjänsteresor.

Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente vid inrikes tjänsteresa.

Traktamente för inrikes tjänsteresor för inkomstår 2012 (taxeringsår 2013) uppgår till:

Resa med traktamente i Sverige
Inkomstår 2012 2011
Hel dag 220 kr 210 kr Resdag: resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00
Halv dag 110 kr 105 kr Resdag: resan påbörjats efter 12.00 eller avslutats före 19.00
Efter tre månader 154kr 147 kr
Efter två år 110 kr
Nattraktamente/Nattschablon 110 kr 105 kr (om arbetsgivaren ej betalt övernattning)

 

Reduceringsbelopp – inrikes tjänsteresa inkomstår 2012 (2011)
Traktamente 220 kr (210 kr) 154 kr (147 kr) 110 kr (105 kr) 66 kr (63 kr)
Reducering för:
Mat hela dagen (frukost, lunch och middag) 198 kr (189 kr) 139 kr (32 kr) 99 kr (95 kr) 59 kr (57 kr)
Lunch och middag 154 kr (147 kr) 108 kr (103 kr) 77 kr (74 kr) 46 kr (44 kr)
Lunch eller middag 77 kr (74 kr) 54 kr (51 kr) 39 kr (37 kr) 23 kr (22 kr)
Frukost 44 kr (42 kr) 31 kr (29 kr) 22 kr (21 kr) 13 kr (13 kr)

Schablonavdrag för ökade levnadskostnader

Läs mer om traktamenten eller traktamente vid tjänsteresa till utlandet –  utlandstraktamente.